Informace klášterní turistiky

Idea KLÁŠTERNÍ TURISTIKY je myšlenkově propojená s projektem Církevní turistiky, pod jejíž značkou se zaměřuje na specifický charakter fungujících klášterů na území České republiky.

Cílem projektu je propojit síť řeholních komunit, které již v současné době nabízí své služby veřejnosti. Nejčastěji se jedná o nabídku možnosti ubytování v areálech klášterů s možností účasti na duchovních programech komunity nebo jen v atmosféře ztišení a jiného rytmu života.

Příkladem je např. Klášterní penzion v Jiřetíně pod Jedlovou nebo možnost pobytu v klášteře sester Těšitelek v Rajhradě či v Domově Panny Marie na zámku ve Štěkni v jižních Čechách u sester řádu Congregatio Jesu. Ubytování pro turisty ve svých objektech nabízejí také sestry dominikánky, a to ve studentském domově v centru Prahy a domově mládeže v Bojkovicích v malebné oblasti Bílých Karpat.

Existuje však již také rozsáhlá nabídka klášterních produktů od biopotravin, likérů, keramiky a ručně zdobených předmětů. Sem můžeme zařadit i již u nás dobře známá nakladatelství duchovní literatury, jako je nakladatelství sester paulínek a bratří karmelitánů. Hlavní důraz je ale kladen na umožnění osobního setkání a rozhovoru.

Jednou z již zaběhlých aktivit je klášterní kavárna Õde v Olomouci, kde se nabízí nejen občerstvení těla, ale i duše a ducha. Místnosti s obsluhou jsou propojeny s knihovnou a kaplí sester. V prostorách kavárny se také pořádají výstavy a různé akce. Nově nabízí komunita také ubytování v přilehlém klášterním penzionu Tõde.

Projekt klášterní turistiky je postaven na vizi ekonomické soběstačnosti, která by vedle pokrytí vlastního provozu měla produkovat přebytky ve prospěch ekonomiky zapojených klášterů a rozvoje nových vazeb a nabídek.

Snahou tohoto projektu je posílit nabídku duchovního rozměru pro dnešního člověka. Přejeme si upozornit veřejnost na místa, kde je možno zakusit a prožít pokoj srdce, a šířit v současném světě naději a dobro.   

 

Klášterní turistika - kontakty

S.M. Vojtěcha Miriam Zikešová, ClmConc
vojtecha@volny.cz

S. M. Krista Ludmila Chládková, OP
krista@dominikanka.cz